• Arabic (اللغةالعربية)
  • Russian
  • Français
  • Türkçe
  • English
  • +90 212 565 67 70
  • +90 532 216 76 95
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plastik Geri Dönüşüm Hattı

Plastik Geri Dönüşüm Hattı

Plastik Geri Dönüşüm Hattı

Plastik geri dönüşümü; atık plastiklerin geri kazanılarak yeniden değerlendirilebilir hammadde haline getirilmesi işlemidir.

Plastik Geri dönüşümü, atık plastikleri türlerine göre ayrılmasıyla başlar. Temiz plastikler,granül makinası kullanılarak yeniden eritilip granül hale getirilerek hammaddeye çevrilir.
Çöpten toplanan atık plastiklerin ise hammaddeye çevrilmeden önce yıkanması ve kurutulması gerekir. Komple geri dönüşüm hattında cinslerine göre ayrılan plastikler önce parçalanarak standart boyutlarda küçültülürler.

Yıkama işlemi parçalama aşamasında sulu kırma makinasıyla başlar. Kırılan plastikler, Netplasmak tarafından geliştirilen patentli özel bir sistemle su havuzu ve yüksek hızlı seperatörlerden geçirilerek kirlerden arınır.

Kurutma işlemi için ise malzemenin cinsine göre konik pres makinası veya santrifüj makinası kullanılarak su oranı %5'in altına düşürülür. Daha sonra hurda plastik aglomer makinasına girerek su oranı %1'in altına düşer ve kurutulan plastik, granül makinasında eritilir.

Eriyik haldeyken filtreden geçirilen plastik, daha sonra granül hale getirilip paketlenir.

Plastic Recycling

Product Design

Reclaim waste plastic

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ’NİN ÇALIŞMA PRENSİBİ:

Bu sistem, poliolefin türü (polietilen, polipropilen vs.) plastiklerin geri kazanımı için, tümüyle Türk mühendislik birikimi kullanılarak geliştirilmiş “Plastik Geri Kazanım” sistemidir.

Geri dönüşüm sistemine girecek plastikler yükleme konveyörüne konulur. Konveyör plastiği düzenli bir şekilde kırma makinasına besler. Kırma makinası, geri dönüştürülecek plastik malzemeyi, parça boyutu standart olacak şekilde küçültür. Kırma Makinasına plastik malzeme ile birlikte üst hazneden su püskürtülerek, kirli malzemenin kırma makinasında ön yıkaması sağlanır. Kırma makinasının altında bulunan spiral vida geometrisindeki elevatör ile plastik malzeme taşınır.

Kırma çıkış elevatörü, plastik malzemeyi Yatay Temizleme Separatörü’ne besler. Elevatör gövdesi delikli sac olduğundan çamurlu su tahliye olur. Yatay temizleme separatörü, yüksek hızda çalışır ve malzeme üzerinde bulunan su ile birlikte kirlilik oluşturan maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Temizleme separatöründen çıkan, Sulu Kırma Makinası’ndan taşınan kirli su, Yatay Temizleme Separatörü’nün su tahliye bölümünden deşarj edilir.

Yatay Temizleme Separatörü plastik malzemeyi sirkülasyon havuzuna taşır. Havuzun girişine dökülen plastikler, suyun akışı ile taşınırken, kirli çamur havuzun dibine çökerek plastikten ayrılır.


© 2024 Netplasmak A.Ş. All Rights Reserved.